Djelatnost


Županijska lučka uprava Dubrovnik osnovana je
odlukom Poglavarstva Dubrovačko – neretvanske županije dana 19. travnja
2005.godine, na temelju članka 31. Zakona o morskim lukama (NN br. 108/95) i
članka 13. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93), a registrirana je 21. travnja
2006. godine kod Trgovačkog suda u Dubrovniku, radi
upravljanja, gradnje i korištenja Gradske luke Dubrovnik i jos 15 luka otvorenih za javni
promet na lučkom području Dubrovačko - neretvanske županije.

Djelatnosti lučke uprave su:

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje
predstavlja lučko područje,

2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke
uprave,

3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja
(lučke podgradnje i nadgradnje),

4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko - tehnološkog
jedinstva i sigurnost plovidbe,

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes
drugih gospodarskih subjekata,

6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost
na lučkom području,

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području
sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,

8. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015.